เมื่อพิจารณาสื่อการขาย คนส่วนใหญ่มักนึกถึงโบรชัวร์เท่านั้น สำหรับผลิตภัณฑ์ไฮเทค วัสดุต่างๆ…

ทันทีที่ฉันวางตัวเองอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ โลกใบใหม่ก็กวักมือเรียกฉันให้เข้าร่วม…