แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลำโพงด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิค

ไม่สามารถรับประกันการทำงานของเสียงในระยะยาวได้ด้วยการ์ดเสียงที่มีคุณภาพหรือชุดลำโพงคอมพิวเตอร์ที่ดี…