ทันทีที่ฉันวางตัวเองอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ โลกใบใหม่ก็กวักมือเรียกฉันให้เข้าร่วม…

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลำโพงด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิค

ไม่สามารถรับประกันการทำงานของเสียงในระยะยาวได้ด้วยการ์ดเสียงที่มีคุณภาพหรือชุดลำโพงคอมพิวเตอร์ที่ดี…