การฝึกอบรมการเงินธุรกิจหมายถึงโปรแกรมที่สอนบุคคลถึงวิธีจัดการกับหน้าที่ทางการเงินต่างๆ…

โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญและขาดไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย…